Přezky na opasky a opasky - rollingstore.cz
Reklamační řád

Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním a poškození způsobené nevhodným zacházením. Kratší životnost  výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Jak postupovat při reklamaci: V případě, že spotřebitel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby (24 měsíců) vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží po dobu 24 měsíců.

1. krok Kontaktujte PEM Servis ke konzultaci:
- emailem: pemservis@seznam.cz
- telefonicky:  737 215 515 , 777 214 013, 603 412 664
- písemně poštou: Petr Menčík-PEM Servis, Janáčkova 722, 252 62   Horoměřice

2. krok Postupujte dle doporučení. K reklamovanému zboží je třeba přiložit následující údaje a dokumenty:

1.Doklad o koupi (faktura)
2.Přesný popis závady
3.Vaše kontaktní údaje (telefon, e-mail, doručovací adresa)

Zasílací adresa pro reklamované zboží:
Petr Menčík-PEM Servis
Janáčkova 722
252 62   Horoměřice 

3. krok Autorizovaný servis Vás bude informovat o stavu Vaší reklamace a odeslání opraveného zboží zpět na Vaši adresu.Lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně 30 dnů od převzetí zboží. Samozřejmě se náš autorizovaný obchod- servis plně vynasnaží Vám vyjít vstříc a vyřešit vzniklý problém v co nejkratším termínu.

V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po posouzení vyrozumí zákazníky telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

« zpět na seznam článků